Doç. Dr. Nurullah Ermiş

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

Uluslararası Hastalar : 00 90 544 677 35 66 - +2130675004735

Talusta Osteokondral Lezyon

Talusta Osteokondral Lezyon

Talus kubbesinin osteokondral lezyonları sık görülen, ağrılı bir sporcu sorunudur. Lateral lezyonlar hemen her zaman bir ayak bileği yaralanması ile ilişkilendirilirken medial yerleşimli olanlarda travma daha nadirdir.

Manyetik rezonans görüntüleme en değerli tanı yöntemidir. Akut olguların radyografik bulgulara, kronik olguların MRG bulgularına göre sınıflanması uygundur. Akut olgularda 1.5 cm çapa kadar, ayrışmış fragmanların artroskopik eksizyonu, daha büyüklerin ise tespit edilmesi önerilir. Ağrısız kronik lezyonların tedavisi gereksizdir. Artroza ilerleme nadirdir. Kıkırdağın bütünlüğü bozulmamış ise artroskopi ve görüntüleme yardımlı retrograd drilleme yapılır. Kıkırdak bütünlüğü bozulmuş ise lezyon artroskopi yardımıyla kürete edilir. Artroskopik küretaj için üretilmiş özel bükülebilen veya açık uçlu küretler bulunmaktadır. Lezyonun yatağının kanamalı zemine kadar delindiğinden emin olabilmek için drilleme veya mikrokırık teknikleri eklenmelidir. Küretaj sonrasında derin bir kist kalıyorsa lezyonun greft ile doldurulması düşünülebilir. Defektin çapı 1-1.5 cm2’den daha geniş ise osteokondral greft nakli veya otojen kondrosit nakli gibi ileri tekniklere ihtiyaç duyulacaktır.

Talusta Osteokondral Lezyon Belirtileri

  • Devamlı ağrı ve fonksiyon kısıtlılığı vardır, ağrı eklem içindedir, hasta medial veya lateral tam lokalize eder
  • Şişlik , aktivite ile artar
  • Boşalma hissi bazen oluşur
  • Serbest parça varsa kilitleme hissi