Doç. Dr. Nurullah Ermiş

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

Uluslararası Hastalar : 00 90 544 677 35 66 - +2130675004735

Diz Problemleri

Diz Problemleri

Diz eklemi, asıl olarak fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerine olanak veren menteşe tipi bir eklemdir. Eklemin stabilitesi statik ve dinamik yapılar tarafından sağlanır. Statik yapılar kapsül ve bağlardan, dinamik yapılar kas ve tendonlardan oluşmuştur.

Kemikler: Diz eklemi femur, tibia ve patella arasında oluşmuş bir eklemdir. Fibula bu ekleme dâhil değildir.

Femur: Femurun eklem yüzeyini oluşturan distal ucu iki kondilden oluşmuş olup, interkondiler çentikle birleşir. Dizin ekstansiyonunda ön çapraz bağ buraya dayanarak aşırı ekstansiyonu önler. Kondiller büyüklük ve şekil açısından asimetrik bir yapı gösterirler. Medial kondil daha büyük ve eğriliği daha simetriktir. Lateral kondilin eğriliği ise arkada daha keskin olarak artar.

Tibia: Tibial eklem yüzü medial ve lateral tibia kondiller ile bunları birbirinden ayıran interkondiler çıkıntıdan oluşur. Medial kondil içbükeyken lateral kondil hafif dışbükeydir. Tibia kondilleri yaklaşık 80-100’lik arkaya doğru bir eğim göstermektedir. Medial çıkıntı ÖÇB‘nin, lateral çıkıntı ise AÇB’nin başlangıç noktalarıdır.

Patella: Patella dizin ekstansör mekanizması içinde yer alan ve quadriceps ve patellar tendon arasında yer alan bir sesamoid kemiktir. Arka yüzün ¾’ü femurun trokleası ile eklemleşirken, ¼’ü bu ekleme katılmaz. Eklem yüzü ortada geçen bir krista ile medial ve lateral fasete ayrılmıştır. Medial faset küçük, oblik ve dışbükey iken, lateral faset ise daha büyük, geniş ve içbükeydir. Fasetler arasında 1300’lik bir açı vardır.


Osgood – Schlatter Hastalığı

Osgood – Schlatter Hastalığı Nedir?

Çocukluk çağında sık rastlanan bir diz ağrısı sebebidir. Diz kapağının alt ucundan, kaval kemiğine (tibia) yapışan patellar tendon ve yapışma yerinde ağrı ve hassasiyet olmasıdır. Hastalık erkeklerde kızlardan 3 kat daha fazla görülür. Erkek çocuklarda 11-15 yaşlarında, kızlarda 8-13 yaşlarında sık görülür. Tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Büyüme döneminde gevşek olan kemik- tendon yapışma yerinin uyluk ön bükümündeki kasların (kuadriseps, dizi doğrultucu kas) ani kasılması ile bu bölgedeki periost (kemiği çevreleyen zarlar) tüberositas tibiadan (kaval kemiğinin uç-önündeki çıkıntı) ayrılır.

Osgood – Schlatter Hastalığının Belirtileri

  • Diz kapağının tam altında bulunan incik kemiği (tibia) üstündeki tümsekte (tibial tüberozite) ağrı, şişme ve hassasiyet
  • Özellikle koşma, atlama gibi hareketler sonucu şiddeti artan fakat dinlenince geçen diz ağrısı
  • Çevredeki kasların özellikle uyluk kaslarının (kuadriseps) gerginliği

Ağrı kişiden kişiye değişir. Bazı çocuklar, belirli faaliyetler yaparken orta şiddette ağrı hisseder. Diğerleri içinse ağrı nerdeyse süreklidir ve halsizliğe yol açar. Osgood-Schlatter hastalığı, genellikle bir dizde ama bazen her iki dizde birden ortaya çıkabilir. Hissedilen rahatsızlık haftalar hatta aylar boyunca sürebilir ve çocuğunuzun büyüme süreci tamamlanana kadar tekerrür edebilir.