Doç. Dr. Nurullah Ermiş

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

Uluslararası Hastalar : 00 90 544 677 35 66 - +2130675004735
Çalışma Saatleri
  • Pazartesi - Cuma | 08:00 - 20:00
    Cumartesi | 09:00 - 18:00
İletişim Bilgileri

Bel Kireçlenmesi

Bel Kireçlenmesi

Bel Kireçlenmesi Nedir?

Halk arasında kireçlenme olarak adlandırılan bu hastalık aslında eklemlerin aşınması, yıpranması, yapılarının bozulması, deforme olmasıdır. Bunun sonucunda da buna bağlı olarak şikayetler ortaya çıkar. Temelde bunun sebebi genetik kaynaklıdır. Yani yapısal olarak ortaya çıkar. Ama yaşamdaki olumsuz faktörler hastalığın erken yaşta başlamasını ve şiddetli oluşmasına neden olabilir.

Bel bölgesinde 5 adet omur ve omurlar arasında 5 adet disk vardır. Bel bölgesi vücudun esnekliğini ve hareketliliğini sağlar. Ayrıca beyinden çıkıp omurilik yoluyla taşınan ve buradan bacaklara uzanan sinirlerin geçiş yeridir. Bel bölgesinde iki adet önemli sinir vardır. Arkada siyatik sinir, bacağın ön tarafında ise femoral sinir. Siyatik sinir ayak ucuna kadar uzanır ve vücudun en uzun ve en kalın siniridir.

Belin en hareketli bölgesi (L4-5 ve L5-S1 ) bölgeleridir. Bu nedenle bel fıtığı, kireçlenme gibi yaşlanma ve yıpranmaya bağlı hastalıkların çoğu bu aralıkta görülür.

Bel kireçlenmesi denince başlıca 3 değişiklikten bahsedilir;

  • Disklerde yaşlanma ve yıpranmalar, fıtıklar
  • Omur gövdesinde kemiksi çıkıntılar(osteofitler) ve yaşlanmalar
  • Arka tarafta omur çıkıntıları arasında iki adet faset eklemi arasında yozlaşmalar, yıpranmalar, kemiksi çıkıntılar ( osteofitler )

Bel Kireçlenmesi Belirtileri

Belde ağrı ve bel adalesinde spazm, ilk bulgular bel bölgesindeki ağrı ve kas spazmıdır. Bel ve bacakta ağrı, kireçlenme neticesinde bacağa giden sinir kökleri kemiği terk ettikleri kanalda basıya uğrarlarsa, hem belde ve hem de bacakta ağrı olur.

Belde ağrı ve harekette kısıtlılık, (eğilme, doğrulmada güçlük): Hasta disk mesafesindeki daralma ve sinir köküne bası sebebiyle bası olan tarafa eğilmede ağrı duyar. Bundan dolayı hasta refleks olarak bedenini ağrısız tarafa doğru eğer.

Bacakta uyuşma ve karıncalanma: Bacağa giden sinire bası olduğunda, duysal lifler de etkilenir. Hasta bacağında uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, seçeleşme hisseder. Bu şikayetler ağrı geçtikten sonra da devam eder. İyileşmesi bozen çok uzun zaman alabilir.

Bacakta güç kaybı:Bacak ve ayakta kuvvetsizlik, refleks bozukluğu.

Bel Kireçlenmesi Kimlerde Görülür?

Bel kireçlenmeleri daha çok orta ve ileri yaşlarda görülen hastalıklardır. Her iki cinste de görülür. Genetik faktörlerin önemli bir rolü vardır. Ayrıca, ağır bedeni işler yapanlar, trafik kazası geçirenler, daha önce bel fıtığı geçirenler, bele yönelik operasyon geçirenler, ve sporcularda daha sık görülür.

Bel Kireçlenmesi Tedavi Yöntemleri

Hastalığın evresi ve şiddetine göre tedavi uygulanır. Erken dönemde artroskopi ile eklem içi temizlik yapılabilir. Eklemlerde herhangi bir bozukluk varsa cerrahi müdahale yapılır. Kireçlenmenin tedavisinde, akupunktur tedavisi bilinen tedaviler arasında en etkili olanıdır.

Tedavi hastalığın evresi ve şiddetine göre uygun şekilde planlanır. Eklem kireçlemesi ileri dönemde ise bozulan eklemi protez ile değiştirmek etkin bir tedavi yöntemidir.