Doç. Dr. Nurullah Ermiş

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

Uluslararası Hastalar : 00 90 544 677 35 66 - +2130675004735

Halluks Rigidus

Halluks Rigidus

Halluks Rigidus Nedir?

Halluks Rigidus, ayak 1.parmak kökündeki eklemde görülen bir hastalıktır. Halluks Rigidus hastalığında ayak 1.tarak kemiği ile 1.parmak arasındaki eklemde (1. metatarsofalengeal eklem) ağrı ve hareket kısıtlılığı görülür. Hastalık, ayak 1. metatarsofalengeal eklemde ilerleyici eklem kireçlenmesine neden olur.

Halluks Rigidus Belirtileri

  • Aktif olduğunuzda, özellikle, yürüme esnasında ayak parmaklarınızın üzerine bastığınızda MTP ekleminizde ağrı,
  • Eklem etrafında şişlik,
  • Ayağın tepesinde gelişen bunyon ya da kallusa benzer bir çıkıntı,
  • Ayak baş parmağında, onu aşağıya ve yukarıya kıvırmada sertlik.

Halluks Rigidusda Tanı Nasıl Konulur?

Halluks rigidus hastalığının tanısı fizik muayene ve radyolojik tetkikler ile koyulmaktadır. Normalde ayak 1. parmağı, metatarsofalengeal eklemden yukarı kaldırıldığında 55-70 derece arası bir eklem hareketi saptanırken Halluks Rigidus hastalığında bu hareket oldukça kısıtlanmıştır. Halluks Rigidus hastalarında ayak 1. metatarsofalengeal eklem üstünde kemik çıkıntılar muayenede ele gelir. Bu çıkıntılara bastırılması ve parmağın eklemden hızla yukarı kaldırılması ağrılıdır. Bazı hastalarda eklemde kızarıklık ve şişlik görülür. Halluks Rigidus hastalarında sıklıkla ayak yere basarak ön-arka ve yan grafiler istenir. Çekilen radyografilerde eklemin üst tarafındaki kemiksi çıkıntılar, eklem mesafesinde daralma ve ileri olgularda eklem kireçlenmesi bulguları saptanır.

Halluks Rigidusda Tedavi Yöntemleri

Cerrahi Olmayan Tedavi: Özellikle hastalığın eklemde kızarıklık ve şişlik görüldüğü alevli evrelerinde lokal buz tatbiki, antiemflamatuvar ilaç kullanımı ve istirahat tedavisi uygulanır. Erken evre Halluks Rigidus hastalığında tabanı sert, esnek olmayan ayakkabılar ayak 1. metatarsofalengeal ekleme binen yükü azalttığından ağrıya fayda sağlar. Ayak 1. metatarsofalengeal eklem üstünde kemik çıkıntısı olan hastalarda giyilen ayakkabıların parmaklar hizasındaki ön kısmının derinliğinin az olmamasına özen gösterilirse basıya bağlı ağrı önlenebilir. Tüm bunlara rağmen şikayetlerin sürdüğü hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Cerrahi Tedavi: Erken evre hastalarda ayak 1. metatarsofalengeal eklem üzerinde gelişmiş olan ve hareketi kısıtlayan kemik çıkıntıların eklemin üst tarafının bir kısmı ile beraber çıkarılması eklemin hareketi arttırarak tedaviyi sağlar. İleri evre hastalarda eklemde kireçlenme geliştiyse 1. metatarsofalengeal ekleme protez uygulaması yada artrodez dediğimiz eklem dondurma operasyonu uygulanır. 1. metatarsofalengeal eklem protezi uygulanan hastalarda eklem hareket açıklığı korunmaktadır. Hastalarda ağrı şikayeti ve fonksiyonel olarak sonuçları yüz güldürücüdür. Ayak 1. metatarsofalengeal eklem protezi operasyonları, son zamanlarda yaygın kullanıma girdiğinden uzun dönem sonuçları henüz yoktur. Ayak 1. metatarsofalengeal eklem dondurma operasyonu sonrasında ilgili eklemde hiç hareket olmamaktadır. Bu hastalarda ağrı tamamen ortadan kalkar ve hastalar 1. metatarsofalengeal eklem artrodezi (eklem dondurulması) sonrası günlük hayatlarında hiç problem yaşamazlar. Artrodez sonrası; hastalar, ayak 1. metatarsofalengeal eklemin sık kullanıldığı sıçrama parmak ucu yükselme hareketlerinin devamlı yapıldığı kompetetif sporlarda zorlanabilir.